WIKIAKTutorialakLos wikis en el aula


10 ideia wiki bat egiteko ikasgelanexternal image wiki.jpg


Wiki batek helburu desberdinak izan ahal ditu. Irakasle batzuek erabiltzen dute bere ikasleei informazio gehigarria emateko ( etxean birpasatzeko edo jarduera multimedia osagarriak egiteko) eta irakaslea bera administratzailea da. Baina Wiki bat komunean garatzeko pentsatuta dagoenez, zilegizkoagoa da klaseko ikasle guztien artean eraikitzea. Susmatuko duzuenez, ikasgelan erabiltzen den metodologiaren menpe dago eta programazioarekin bat egotearen baldintza du. Hona hemen 10 ideia wikiekin lantzen hasteko:

 1. Wikikoadernoa: Klasean ikasjarduera edo ataza ikertzaileak egiten badira, wikiak ikasleen ekoizpenak adierazteko balio izango du. Gainera wikiaren bidez ekoizpenak multimedia izan daitezke (hala nola, bideoak, argazkiak, testuak, soinuak, mapak, diapositiben aurkezpenak...).
 2. Wikialdizkaria: Arloko aldizkari digitala egiteko primeran dago wikia. Ikasleek lan egiten dituzten ikasgaiei buruzko artikuloak idatz ditzakete maiztasun zehatzarekin, baita beste ikusentzunezko balibideetan zerikusirik duten beste berri estekatu ere. Aldizkari moduan antolatzen da wikia.
 3. Wikimonografikoa 1 : Programazioaren gai bat aukeratzen da eta honi buruzko monografikoa izan daiteke wikia. Gai bera kurtso desberdinetan ematen bada, wikia guztien artean egin daiteke. Oso egokia da ere arloenarteko gaiak lantzeko, esate baterako Agenda 21.
 4. Wikimonografikoa 2: Ikasturtean zehar garatzen diren gaiak harturik, beste monografiko mota eraiki ahal dugu, esate baterako laborategiko esperimentoak, matematikako problemak edo testu desberdinetako ekoizpenak hizkuntzetan.
 5. Wikiproiektua: Kasu honetan, wikia bera proiektua da. Estrategia metodologiko hau erabiltzen denean, bai proiektuaren urratsak, bai emaitzak, wikian kokatzen dira.
 6. Baliabidepediak: Wikia baliabide mota desberdinetako bilbuma bihurtzen da, ikasgelan erabiltzeko prest: Weborriak, baliabide multimedia eta abar.
 7. Wikideiak: Ikasgai bat landu baino lehen edota landu eta gero, wikia eztabaidatzeko foro bezala erabil dezakegu : aurreideiak, iritziak, alde edo kontrako argudioak, proposamenak, ondorioak, akordioak...
 8. Wiki erakusketa: Kurtso eta ikasgela desberdinetako ikasleen ekoizpenak erakusteko toki bezala erabili ahal dugu, hala nola, argazki matematikakoak, teknologian egindako proiektuak, plastikako ekoizpenak, poesiak...urtez urte aberazten da.
 9. Ikastexeen arteko wikia: wikiak bikainak dira ikastetxe desberdinen artean proitu komunka egiteko, bai europear proiektuetan, bai eskualdekoetan.
 10. WikiQuestak : Wiki bat oso toki aproposa da ikasturtean zehar erabiltzen ditugun WebQuestak( edo beren modalitate guztiak) ikasleei planteatzeko. Gainera, bere ekoizpenak ere leku berean egon daitezke.


10 ideas para hacer un wiki de aula


Un Wiki puede tener objetivos muy distintos. La mayoría de profesores-as lo utilizan para ofrecer información extra o complementaria a su alumnado, para repasar o profundizar en casa por medio de otras actividades multimedia. En estos casos el único administrador del wiki es el profesor o profesora. Pero un wiki está pensado para hacer trabajos en común y, por lo tanto, es mas conveniente construirlo para utilizarlo toda la clase. Su uso, evidentemente, esta supeditado a la metodología que se emplee en el aula y tiene que ir acorde con la programación. Aquí tenéis 10 ideas para comenzar con un wiki:

 1. Wikicuaderno: Si se hacen en clase actividades investigativas o tareas , el wiki puede servir para mostrar los resultados y producciones de estos trabajos. En el wiki los trabajos pueden ser expresados en forma multimedia (vídeos, fotografías, diapositivas, textos, sonidos, mapas…).
 2. Wikirevista: un wiki es estupendo para producir una revista de área. Los alumnos y alumnas pueden escribir artículos sobre los temas que van trabajando con una cierta periodicidad y hacer enlaces a otras noticias relacionadas aparecidas en otros medios. Los apartados de la navegación del wiki pueden ser los ejemplares de la propia publicación.
 3. Wikimonográfico 1: eligiendo un tema de la programación que se preste mas puede hacerse un monográfico. Si el tema se da en varios cursos o niveles, el wiki puede hacerse entre todos ellos. También es adecuado para temas interdisciplinares, como agenda 21, por ejemplo.
 4. Wikimonográfico 2. Otro tipo de monográficos se podrían realizar durante todo el curso con, por ejemplo, experimentos que se hagan en el laboratorio , colecciones de problemas en matemáticas o producciones textuales diferentes en lenguas.
 5. Wikiproyecto: en este caso el propio wiki se convierte en un proyecto de clase. Si se utiliza esta estrategia metodológica, los pasos y resultados del mismo se van colocando en el wiki.
 6. Recursopedias: podemos convertir un wiki en un repositorio de colecciones de todo tipo para ser usadas en el aula: enlaces web, recursos multimedia para clase, etc.
 7. Wikideas: antes y después de trabajado un tema en el aula usamos el wiki como espacio de discusión y debate para expresar ideas previas, emitir opiniones, argumentar en contra o a favor, hacer propuestas, escribir conclusiones, llegar a acuerdos.
 8. Expowiki: podemos utilizarlo para exponer las producciones del alumnado de diversos cursos y aulas, como, por ejemplo, fotografías matemáticas, proyectos de tecnología, producciones de plástica, poesías…Se va enriqueciendo año a año.
 9. InterWiki: el sitio ideal para trabajar entre equipos y clases de distintos centros , tanto en proyectos europeos como locales
 10. WikiQuest: un wiki puede contener las WebQuets (o sus distintas modalidades) que se utilicen durante el curso, además de las producciones que realiza el alumnado en ellas.